SEO Uyumlu İçerik Neden Önemlidir ?

SEO Uyumlu İçerik Neden Önemlidir ?

SEO uyumlu içerik kullanmak neden önemlidir merak ediyorsanız blog yazımızı okuyabilirsiniz.

H1 Etiketi Kullanımı Neden Önemlidir ?

H1 Etiketi Kullanımı Neden Önemlidir ?

H1 etiketi kullanımı neden önemlidir merak ediyorsanız blog yazımızı okuyabilirsiniz.

web yazılım

Web Yazılım Nedir?

Web yazılım, internet iletişim kültürü içerisinde kendisini var etmek isteyen tüm içerik üreticilerinin ihtiyaç duyacakları yazılım hizmetidir. Günümüz dünyasında iletişim, alışveriş ve bilgilenme gibi ihtiyaçlar hızla dijital ortamlara kaymaktadır, dolayısıyla ürün satmanın, bilgi paylaşmanın, bireysel ya da kitlesel iletişim kurmanın tek yolu bir web sitesi sahibi olmaktır.

Kurmak istediğiniz web sitesinin hem kullanıcılar hem de sizler için hızlı, güvenli ve erişebilir olmasının yolu yazılım sürecinin profesyonelce yürütülmesinden geçmektedir. Böylelikle siteniz üzerinden sunacağınız hizmetin hedef kitleniz ile doğrudan buluşması ve sağlıklı bir veri akışının oluşması sağlanabilecektir.

İnternet zeminine sunacağınız içerik ya da hizmetiniz ne kadar iddialı olursa olsun doğru bir yazılım sürecinden geçmedikçe başarısız olması kaçınılmazdır. Sayıları gün geçtikçe artan internet kullanıcılarının sitenizde vakit geçirmesinin ve sunduğunuz hizmetin alıcısı haline gelmelerinin ön koşulu sitenizin güvenli, pratik ve özgün bir şekilde tasarlanmış olmasıdır.

Web Yazılım Süreçleri Nelerdir?

Yazılım hizmeti genel olarak iki ana başlık altında toplanabilmektedir, bunlardan birincisi kullanıcıların sitenize girdiklerinde karşılaştıkları, sayfa düzeni, logo ve site içi yönlendirmeleri içeren kullanıcıların karşı karşıya kaldıkları bölümdür. Bu bölümün sade, anlaşılır, pratik olması kullanıcı memnuniyetini arttıracak, dolayısıyla sitenizde geçirdiği süre artan kullanıcı ile aranızda güçlü bir bağ kurulmuş olacaktır. Yazılım sürecinin ikinci aşaması ise kullanıcıların erişemedikleri ve sizin izin verdiğiniz yazılımcılar tarafından kontrol edilen, güvenlik, içerik yönetimi ve denetim sistemlerinin yer aldığı sitenin görünmez kısmının kodlanmasıdır. Bu yönetici panelinin tasarlanma süreci ne kadar profesyonel gerçekleştirilirse sitenizin gelişimi ve kullanıcı memnuniyetinin artması o derece mümkün olacaktır.

Kullanıcıların siteniz ile paylaşacakları, adres, telefon numarası, kredi kartı bilgileri gibi özel bilgilerin güvenliği web yazılım sürecinin ne derece profesyonel gerçekleştirildiği ile doğru orantılı olacaktır. Siteniz içerisinde söz konusu olacak herhangi bir güvenlik açığı, hedef kitleniz ile bağlarınızın kopmasına sebebiyet verebilecektir. Güvenlik yazılım sürecinin en önemli unsurudur.

Web Programlama Dilleri Nelerdir

Kabaca anlatacak olursak, bilgisayarların istenilen komutları uygulayabilmesi için özel dillere ihtiyaçları vardır, ihtiyacınız olan sitenin içeriğine göre programlama uzmanları tarafından seçilebilecek bu diller C#, VB.NET, PHP, JAVA, ASP.NET, XML olarak adlandırılır.

İlginizi çekebilir: Web sitesi nedir ?

Özgün Bir Web Tasarım İçin

Web tasarım ve yazılım kavramları sıkça karıştırılmaktadır, ancak bu iki işlem birbirilerinden farklı olmakla birlikte, uyum içerisinde olmaları son derece önemlidir. Kabaca web tasarım, sitenizin görsel yönünü ifade ederken, yazılım ise işlevsel kısmını tarif etmektedir. Web tasarımı internet sitenizde yer alacak içeriklerin kullanıcıların alışkanlıkları göz önünde bulundurularak hazırlanması işlemidir. Web tasarımında kullanıcı odaklı, özgün ve pratik bir içeriğe sahip olabilmek için, sitenizin yazılımının bu doğrultuda hazırlanmış olması gerekmektedir. Yazılım ve tasarım birbirinden ayrılamayacak iki dijital uzmanlık alanlarıdır, birbirlerini tamamlayan bu iki çalışma, sizin hedef kitleniz ile kurduğunuz bağa doğrudan etki edecek, dijital iletişim çağında öne çıkmanızı sağlayacaktır. 

Güçlü İletişim İçin Doğru Strateji

İsterseniz tuttuğunuz günlük notları paylaşacak olun, isterseniz markanızın satışını gerçekleştirecek olun, her halükârda günümüz dünyasında var olmanın ön koşulu güçlü bir internet sitesine sahip olmanızdır. Bu mecburiyetten uzak kalmak sizin soyutlanmanıza sebep olacak, hedef kitleniz ile buluşmanızı imkansız kılacaktır.

Bugün tüm dünyada ilgi odağı olan büyük iletişim ve alışveriş sitelerinin başarılı olmalarının önemli nedenlerinden birisi de oldukça profesyonel şekilde hazırlanmış yazılımlarıdır. Sitenizde sunacağınız içerikler ne kadar ilgi çekici olursa olsun, internet kullanıcıları ile buluşması ancak uzmanlarca tasarlanmış yazılım sürecinin sonucu olarak ortaya çıkabilecektir.

Gün geçtikçe gelişen dijital çağa ayak uydurabilmek ihtiyacınız olan internet sitesi, hedefleriniz doğrultusunda hazırlanmış web yazılım sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecektir.

dijital pazarlama ajansı

Dijital Pazarlama Ajansı Ne Yapar ?

Dijital pazarlama ajansı, markanızın dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve internet üzerinden görünürlüğünü arttırmak için destek hizmet sunan kurumlardır.

İnternetin gün geçtikçe daha kolay erişilebilir olduğu günümüzde, markanızın ya da ürününüzün kendisine dijital alemde yer edinmesi son derece önemli bir hal almıştır. Sosyal ağlar üzerinde, çeşitli forumlarda, alışveriş sitelerinde markanızın bilinirliğini arttırmak markanızın hedef kitleniz ile buluşmasının en kestirme yoludur.

Neden Dijital Pazarlama?

Geleneksel pazarlama yöntemleri kimi hususlarda güncelliğini ve etkisini koruyor olsa da dijital çağın sunduğu olanaklar markanız için çok daha büyük olanaklar sunmaktadır. Başarılı bir sosyal medya çalışmasının hedef kitleniz üzerinde yaratacağı etkiyi günümüzde farklı bir şekilde elde edebilmek mümkün değildir. İnsanların interneti kullanım alışkanlıkları ihtiyaç duydukları hizmet türlerini açıkça ortaya koymaktadır, dolayısıyla markanızın doğrudan alıcılarınız ile buluşması için dijital platformlar son derece büyük önem taşımaktadırlar. Bu olanaklar doğru kullanıldığı taktirde, markanız sınır tanımaksızın ismini duyurabilecek, internet üzerinden alışveriş kültürünün hızla gelişmesi sayesinde de bu popülerlik satışlarınıza doğrudan yansıyacaktır.

Dijital Pazarlama Ajansı Nasıl Çalışır?

Gelişen teknoloji yüz binlerce markanın dünyanın her yerindeki alıcıları ile kolayca iletişim kurmasına olanak sağlamaktadır. Siz de markanızı bu yarışın içerisine dahil etmek istiyorsanız bu konuda uzmanlaşmış kişilerden profesyonel destek almanız gerekmektedir.

Kurduğunuz hayalleri paylaştığınız dijital pazarlama uzmanları, size markanızın tanınırlığının arttırılması için bir yol haritası çizecektir. Dijital pazarlama hizmetleri dahilinde sunulan; markanıza ait web sitesinin durumu, markanızın sosyal medya stratejisinin oluşturulması, mobil ve masa üstü kullanıcıları için web sitesi deneyiminin gözden geçirilmesi, dijital medya üzerinde yapılan çalışmaların gelirlerinize yansıması üzerine raporlamaların hazırlanması, dijital pazarlama çalışmalarının birer parçasıdır. Her biri kendi başına ayrı uzmanlaşma gerektiren bu çalışmaları bir bütün olarak ele alan dijital pazarlama ajansı dijital alemde güçlü bir şekilde var olmanızın en kestirme yolu olacaktır.

Sizin belirlediğiniz hedefler doğrultusunda çalışmaya başlayacak olan uzmanlar, çalışmalarının her aşamasının hedef kitleniz üzerinde yarattığı etkiyi gözlemleyecek, gereken durumlarda güncellemeler geliştirerek, hedef kitlenizin ihtiyaçları üzerinden çalışmalarını yönlendirebileceklerdir.

Dijital Pazarlamada Olanaklar ve Riskler

Dijital pazarlama sizi daha önce bilmediğiniz farklı alıcılar ile buluşturabileceği gibi, bugüne kadar hiç duymadığınız rakipleriniz ile de tanışmanıza vesile olabilecektir. Dijital platformlar üzerinde yürütülecek yanlış bir strateji markanızın saygınlığının kolaylıkla yok olmasına sebebiyet verebilecektir. Bu nedenlerle dijital pazarlama son derece ciddiye alınması gereken ve profesyonel eller tarafından yürütülmesi gereken bir süreçtir. Dijital dünyada bilginin hızla yayılıyor oluşu birçok olanak barındırmakla birlikte ciddi risklerde içermektedir, internet kullanıcılarının ve hedef kitlenizin alışkanlıklarını göz önünde bulundurmadan yapılacak dijital çalışmalar markanız için son derece ağır hasarlar oluşmasına neden olacaktır. Tüm bu riskler dijital pazarlamanın ne kadar hassas bir iş olduğunu gözler önüne sermektedir.

Doğru Bir Dijital Pazarlama İçin

Doğru bir dijital pazarlama sürecinin ön koşulu hedef kitlenizin doğru analiz edilmesinden geçmektedir. İnternet kullanıcılarının her yeni gün değişen alışkanlıkları, ihtiyaç duydukları ürünlerin bağlı oldukları markalarla olan iletişimlerine de yansımaktadır. Sosyal medya üzerinden kurulan, marka-alıcı ilişkisi doğru yönetilmediği taktirde son derece sıkıntılı sonuçlar doğurabilmektedir.

Farklı coğrafyalarda yaşayan insanlarla bağ kurmak ve markanızı yurt dışında tanınır hale getirebilmek için dijital pazarlama son derece ciddi olanaklar barındırmaktadır, ancak söz konusu coğrafyalara dönük fizibilite çalışmalarının yeterince sağlıklı bir şekilde yapılmadığı durumlarda markanızın imajı geri dönülmez bir şekilde zedelenebilecektir.

Doğru bir dijital pazarlama stratejisi ile bu saydığımız sorunlar son derece kolaylıkla aşılabilecektir. Çalışacağınız dijital pazarlama ajansı bu konularda uzman, çağın iletişim gerekliliklerine sahip kişilerden oluşmalıdır.

İlginizi çekebilir: Dijital pazarlama nedir ?

dijital pazarlama uzmanı

Dijital Pazarlama Uzmanı İşletmenize Ne Katar ?

Dijital pazarlama uzmanı işletmenize ne katar diye merak ediyorsanız ve henüz bir dijital pazarlama uzmanı ile çalışmıyorsanız, işletmenizin geleceği için doğru soruyu soruyorsunuz demektir. Tüm iş süreçlerinin dijitalleşme yolunda olduğu çağımızda, pazarlama süreçlerinin başı çektiğini söylersek yanılmış olmayız. Eğer dijital pazarlama dünyasına yeni girecekseniz, bir dijital pazarlama uzmanı ilk olarak pazarlama aktivitelerinizin çağa ayak uydurmasını sağlayacaktır. Dijital pazarlama, hem pazarlama konusunda hem de dijital dünya ile ilgili uzmanlık istediğinden, dijital pazarlama uzmanları size en iyi dijital pazarlama stratejisini sunacak kişidir de aynı zamanda.

Dijital Pazarlama Ne Gibi Avantajlar Sağlar ?

Pazarlama dünyasında, hem hedef kitle analizleri hem de pazarlama aktivitelerinin sonuçlarının analiz edilmesi önemlidir. Dijital mecralar sayesinde hem hedef kitle analizlerinde hem de sonuçların analiz edilmesinde artık oldukça güvenilir veriye erişmek mümkün. Dijital pazarlama uzmanı, dijital dünyanın sunduğu en güncel araçları kullanarak, doğru bir pazarlama stratejisi geliştirebilmeniz için analizleri yapar. Bu analizlerin yorumlanması ve yorumlara bağlı olarak strateji geliştirilmesi de yine uzmanlık gerektirmektedir. Dijital pazarlama uzmanları, ellerindeki verileri dijital pazarlama stratejisi oluşturmak için gereken şekilde yorumlarlar ve sizin için en doğru stratejiyi belirlerler. Sonrasında yine çeşitli araçlarla hangi aksiyonların sonuç verdiğini, hangilerinin geliştirilmesi gerektiğini analiz etmek mümkün olur.

Dijital pazarlamanın bir diğer avantajı da, hedef kitlenize ulaşmanız için sunduğu platformların çeşitliliğidir. Web siteleri, sosyal medya platformları ve her gün geliştirilen daha birçok farklı uygulama ile, ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek platformları bulmanız kolay olur. Dijital pazarlama uzmanı size nasıl destek verebilir diye merak ediyorsanız, tüm platformlar ile ilgili bilgisini ve tecrübesini katacağından emin olabilirsiniz. Dijital dünya sürekli değiştiği ve geliştiği için, dijital pazarlama uzmanları da sürekli olarak bilgi ve becerilerini güncel tutarlar. Bu da işletmeniz için en güncel platformlarda dijital pazarlama alanındaki en iyi uygulamaları hayata geçirmeniz için size fırsat yaratır.

İyi Bir Dijital Pazarlama Uzmanı İşletmenize Ne Katar ?

İşinde iyi olan bir dijital pazarlama uzmanı ile çalışmanız, pazarlama aktivitelerinizin ‘lead generation’ yani müşteri yaratma oranlarınıza yansımasına destek olur. Dijital pazarlamada doğru bir strateji belirlenmesi, marka değerini arttırır, marka imajını güçlendirir. Bunlara bağlı olarak sadık müşteri oranları ve satışlar da artar. Her ne kadar dolaylı etki gibi görünse de, dijital dünyada iyi bir imaj ile var olabilmek artık görünür olmanın en etkisi yollarındandır. İyi bir dijital pazarlama uzmanının size katacağı en büyük faydalardan birisi de dijital dünyada sizi görünür kılmasıdır, ki günümüzde bu birçok şirket için en önemli hedeftir.

Dijital Pazarlama Uzmanının Özellikleri Ne Olmalıdır ?

İyi bir dijital pazarlama uzmanı; Türkiye’deki ve dünyadaki trendleri yakından takip eden, yaptığı işlere yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşabilecek, analitik düşünen, yeniliklere açık, farklı araçları kendi hedefleri doğrultusunda kullanabilmek için çözümler üreten ve dijital pazarlama süreçleri sırasında birlikte çalıştığı tüm ekiplerle iyi bir iletişim yakalayarak sonuç üretebilen kişidir. Gerekli yetkinlikleri arasında analitik düşünebilme becerisinden, yaratıcılığa, çözüm odaklılıktan, planlama becerisine kadar bir çok farklı yetkinlik vardır. Bu da aslında dijital pazarlama uzmanlığı işinin çok yönlü bir iş olduğunu gösterir. Dijital pazarlama uzmanı işletmenize ne katar diye düşünüyorsanız,  pazarlama aktivitelerinize yukarıda saydığımız tüm yetkinliklerini getireceğinden ve dijital alanda firmanızın görünür olmasını sağlayacağından emin olabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Sosyal medya uzmanı işletmenize ne katar ?

web sitesi kurmak

Web Sitesi Kurmak İçin Ne Gerekir ?

Web sitesi oluşturmak temelde çok kolay gibi görünse de, aramalarda üst sıralarda çıkmayan bir site kurmak amacınıza ulaşmanızı sağlamaz. Site kurma aşamaları sırasıyla sunucu ve alan adı satın almak, tasarım ve yazılımları ile birlikte SEO çalışmalarını yapmayı içerir. Tüm bunları yapmadan önce ilk adımda, web sitesini ne amaçla, hangi hedef kitle için kurduğunuzu belirlemeniz ve atacağınız adımlarla ilgili planlama yapmanız gerekir. Web sitenizin adından, içeriklerine her şey arama motoru sıralamanızı etkileyebilir ve bu da iş sonuçlarınıza yansır.

Web Sitesi Kurmak İçin İlk Adım Planlama

Kendinize şu soruları sorun: neden bir web sitesi kuruyorum, kurduğum web sitesinin işime ne gibi olumlu katkıları olmasını bekliyorum, benim kurduğum web sitesine benzer siteler var mı, onlar neyi amaçlıyor, amacıma ulaşmanın tek yolu web sitesi  mi, beni onlardan ayıran nedir, benim kuracağım web sitesinden beklediğim çıktıları diğer web siteleri sağlayabiliyor mu, hedef kitlem kimdir, hedef kitlem dijital ortamdan ulaşılabilir midir, hedef kitleme ulaşmak için nasıl bir web sitesi tasarlamalıyım gibi soruları kendinize sorduktan sonra net cevaplar alabiliyorsanız, bu cevaplarınızı yazıya geçirin ve web siteniz için strateji belirlemede ilk adımı atın.

Alan Adı Satın Almak Sunucular ve Tasarım

Web siteniz ile ilgili yukarıda kendinize sorduğunuz soruların cevaplarından yola çıkarak, web siteniz için en uygun isimleri sıralayın. SEO çalışmalarında etkili olan çok fazla değişken vardır. Bunlardan biri de web sitenizin alan adıdır. Bu isimlerin sattığınız ürün ya da hizmetlerle uyumlu olması arama motorlarında üst sıralarda çıkmanızda etkili olabilir fakat unutmayın ki tek başına yeterli değildir. Web sitesi için seçtiğiniz alan adlarının başkaları tarafından alınıp alınmadığını kontrol edin. Eğer alan adı boşsa, uygun fiyatla alan adını alabilirsiniz, eğer dolu ve satılıksa, fiyatı belirleyen alan adının sahibi olacaktır.

Bir diğer ihtiyacınız da sunucu olacaktır. Sunucular web sitelerinin 7/24 erişilebilir olmasını sağlayan ve veri merkezlerinde bulunan yüksek hızlı bilgisayarlardır. Bu bilgisayarlardan tek başınıza hizmet almak pahalı olabilir. Bunun yerine paylaşımlı sunucuları da tercih edebilirsiniz. Bu aşamadan sonra tasarım ve yazılım aşamaları gelmektedir. Birçok web sitesi hem paylaşımlı sunucuları hem de önceden belirlenmiş tema tasarımları uygun fiyatlarla satmaktadır. Bu hizmetleri web sitelerinden satın alabileceğiniz gibi, kod yazabilir ya da yazdırabilirsiniz. Burada yine önemli olan, en başta bütünsel bir bakış açısı ile hazırladığınız planı sürekli gözden geçirmektir. Belirlediğiniz hedef kitleye uygun tasarımlar yapmak, web sitenizi bir kere ziyaret eden bir kişinin tekrar ziyaret etmesini sağlayacaktır. Web sitesi oluşturmak temelde bu adımların atılmasıyla başlar. Web sitenizin tasarımı tamamlandıktan sonra içerik tasarımı kısmına geçmelisiniz.

İlginizi çekebilir : Web yazılım nedir ?

İçerik Tasarımı

Bir web sitesini kurmadan önce, içerikte neler olabileceğini düşünmüş olmalı ve alan adından tasarıma kadar her şeyi bu içeriğe kolay erişilmesi için tasarlamış olmalısınız. İçerik yazımı aşaması SEO çalışmalarının en yoğun olduğu aşamadır. Burada kısaca iç SEO çalışmaları ve dış SEO çalışmalarının nasıl yapılacağı belirlenmeli ve sonrasında içerikler yazılmalıdır. SEO çalışmaları yapılmadan önce rakip analizlerinin yapılması önemlidir. İçeriklerinizde kullanmanız gereken anahtar kelime yoğunluğu ve konumlandırması rakip analizine göre belirlenir. İçeriklerin ayrıca bilgilendirici, ilginç ve okunabilir olması da önemlidir, çünkü arama motorları, bir anahtar kelimeyi aratan kişiye o anahtar kelime ile ilgili en faydalı içeriği çıkartmak üzerine kurgulanmıştır. İyi bir web sitesine sahip olmak ancak tüm bu aşamaların en iyi şekilde uygulanması ile mümkün olur.

seo çalışması nedir

SEO Çalışması Nedir ?

SEO çalışması web sitenize trafik çekmenin ön koşuludur. SEO “Search Engine Optimization” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kelimedir. SEO ile ilgili tüm çalışmaları yapılmış olan web siteleri, arama motorları tarafından aramayı yapan kişi için faydalı olarak algılanır ve diğer sitelerden daha üst sıralarda çıkar. Şirketinizin ya da bireysel web sayfanızın arama motorlarında en üst sıralarda çıkması,  web sitenizin organik trafiğini arttırır.

SEO Çalışması Adımları

Bir web sitesi için SEO çalışmalarının yapılacağını varsayalım. Öncelikle SEO uzmanları sizin web siteniz ile birlikte rakiplerinizin web sitelerini incelerler.SEO konusunda size rakip olan firmalarla, dijital dünyanın dışındaki rakipleriniz farklı olabilir. Burada önemli olan, sizin aktif olduğunuz alanda, arama motorunda hangi web sitelerinin ilk sırada çıktığıdır. Örneğin kargo şirketiyseniz, bir kişi internete girerek “kargo göndermek” gibi aramalar yaptığında ilk sırada çıkan şirketler sizin rakibinizdir. SEO çalışması için ilk adım, rakiplerinizin web sitelerinin neden ilk sıralarda çıktığını anlamaktır. Bu konuda sektörünüzle ilgili trend anlaşıldıktan sonra, sizin web sitenizde ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği kararlaştırılır.

SEO ile ilgili çalışmalar bir strateji dahilinde yürütülür. Web sitesi içinde ve dışında atılması gereken adımlar farklı olabilir. Web sitesinin tasarımından, blog içeriklerine kadar her şey SEO’ya uyumlu hale getirilirken, bir yandan da hem içerikte hem tasarımda kalite ve fayda korunmalıdır.  Web sitesi dışında yapılacak çalışmaların hedefinde backlink oluşturmak vardır. Arama motorları, bir web sitesinin belli bir konuda kullanıcı için faydalı bilgiler içerip içermediğine karar verirken dışarıda ne kadar insanın o web sitesine referans verdiğine de bakarlar. Yani web sitenizin linkinin birçok yerde paylaşılması, arama motorları açısından içeriğinin faydalı olduğunu gösterir. Bu yüzden SEO çalışması yürütülürken site dışında sosyal medya çalışmaları da yürütülür.

Firmalar Arasında Seçim Yapmak

SEO ile ilgili yardım almak istiyorsanız, bunun bir ekip işi olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Tek başına SEO ile ilgili analizler yapmak yetmez çünkü SEO çalışmaları, analizden içerik yazımına, tasarımdan sosyal medyaya kadar uzanır. Bu yüzden firma seçerken, firmanın bu konuların hepsinde uzmanlaşmış bir ekipten oluştuğundan emin olmalısınız. SEO çalışmasının sonuçları beğenilere ve yorumlara yer bırakmayacak kadar analitiktir. Bir web sitesinin arama motorlarında kaçıncı sırada çıktığı, kaç kişi tarafından ziyaret edildiği ölçülebilir. Bu yüzden firma seçerken geçmiş çalışmalarına bakmak, müşterilerinin web sitelerine ne kadar ziyaretçi kazandırdığına ve bu web sitelerinin kaçıncı sırada çıktığına bakmak iyi bir yöntemdir. SEO çalışması ile ilgili bu önemli özellik, aslında firma seçimini de kolaylaştırmaktadır.

SEO Uyumlu İçerik Yazımı

Bir web sitesine SEO uyumlu içerikler yazarak eklemek, tek başına sitenin arama motorundaki sıralamasına etki etmeyecektir. Bütünsel bir bakış açısıyla tüm SEO çalışmalarının bir parçası olarak düşünüldüğünde ise içerik önem kazanır. Her ne kadar etrafta genel geçer SEO kuralları dolaşıyor olsa da, aslında içeriklerin nasıl yazılması gerektiğine rakip analizlerinden sonra karar verilir. Arama motoru algoritmaları faydayı ölçmeye yönelik hazırlandığı için, sadece anahtar kelimelerin geçtiği, bunun dışında faydalı bir bilgi içermeyen içerikler arama motorlarınca elenirler. Burada web sayfanıza tıklayan bir kişinin ne kadar zaman geçirdiğinin de önemi vardır. Eğer içerikleriniz faydalı ise insanlar okumak için zaman ayırırlar, eğer sadece anahtar kelimelerin tekrar ettiği anlamsız metinler varsa, insanlar bunu saniyeler içinde anlar ve sitenizi terk ederler. Bu nedenle kaliteli içerik yazımı SEO çalışması söz konusu olduğunda ciddiyetle ele alınması gereken konulardan birisidir.

seo firması

SEO Firması Nedir ?

SEO firması web sitenizin ilgili olduğu konuda arama yapıldığında, arama motorlarında diğer web sitelerinden daha üst sıralarda çıkmanız için çeşitli hizmetler verir. Dijital pazarlamanın ve e-ticaretin yaygınlaşması ile SEO firmaları tarafından verilen hizmetler de hem önemli hale gelmiş hem de yaygınlaşmıştır. Web sitenizde iyi bir SEO çalışması yapmak, çok işlek bir caddede büyük bir dükkan açmaya benzer. Web siteniz çok daha fazla insan tarafından ziyaret edilir, böylece ürün veya hizmetlerinizden birçok insan haberdar olur.

SEO Firması Nedir ?

SEO firması web sitenizin SEO analizlerini yapan, bu analizler sayesinde edindiği bilgileri arama motorlarında üst sıralara çıkmanız için kullanan firmalara verilen isimdir. SEO çalışamalarını ikiye ayırmak mümkündür. Analiz çalışmaları ve uyumlandırma çalışmaları. Bildiğiniz gibi arama motorları, bir kelime ya da kelime grubu arandığında, arayan kişi için en faydalı olacağını tespit ettiği siteyi en üst sırada çıkarır. Sonrasında da diğer siteleri yine faydaya göre sıralar. Bunu yapmasına olanak veren şey ise sürekli geliştirilen ve değişen algoritmalardır. Bu algoritmalar belli bir mantığa göre işler. Her ne kadar bu mantık arama motorları tarafından asla paylaşılmasa da, yapılan analizler sayesinde bazı kurallar tespit edilebilmektedir. SEO çalışmaları sırasında bu nedenle hem sizin web siteniz hem de rakiplerinizin web siteleri analiz edilir ve size özel bir SEO stratejisi çıkarılır.

SEO Firması Size Nasıl Bir Hizmet Sunar ?

Analiz ve uygulama/uyumlandırma hizmetleri SEO firması tarafından sunulan hizmetlerdir.  Analizler, hem sizin web sitenizde yapılır hem de rakiplerinizin web siteleri analiz edilir. Bundan sonra arama motorunda üst sıralarda yer almak için web sitenizde yapılması gereken değişiklik ve düzenlemeler planlanır. Bunların içinde web sitenize analizler sonucu çıkan SEO kurallarına uygun yeni içerikler yazılmasının yanında, web sitenizin yeniden tasarlanması da olabilir. Bu süreçte backlink de denilen site dışı optimizasyon hizmetleri de SEO firmaları tarafından sunulan hizmetlerdendir. İyi bir sosyal medya çalışması ile desteklendiğinde, SEO çalışmaları web sitenizin ziyaretçi sayısında gerçekten görülür bir fark yaratır.

SEO konusunda çalışmalar yapan firmalar, aynı zamanda sektörü yakından takip ettikleri için en son gelişmelere hakim olurlar. Dolayısıyla sürekli değişen SEO algoritmasını takip ve tahmin edebilirler. SEO firması ile çalışmak bu yüzden web sitenizin en güncel kurallara göre optimize edilmesini sağlar. SEO çalışmaları yapılırken tek bir kurallar bütünü olmadığını akılda tutmak gerekir. Sektörel bazda değişiklikler görülebilir. Bu yüzden profesyonelce yapılmış rakip analizleri, seo çalışmalarından en yüksek verimi almakta etkili olur. Web sitenize, web sitenizin dışından referans verilmesinin önemi de göz önüne alınırsa, site dışı çalışmaların ve sosyal medya çalışmalarının da profesyonelce yürütülmesi gerektiği ortaya çıkacaktır.

İlginizi çekebilir: Rakip firmaların SEO analizi nasıl yapılır ?

Firma Seçimi Yapmak

SEO çalışmalarınızı yapacak firmayı seçerken, hem analiz hem tasarım hem de içerik üretimi konusunda tecrübeli firmaları değerlendirmelisiniz. İçerik yazımı kısmındaki genel yanılgı SEO uyumunun yeterli olmasına yönelik yanlış algıdır. Unutmayın ki, algoritmalar arama yapan kişilerin faydalanacağını düşündüğü siteleri ilk sıralarda çıkarır. Bu yüzden, içerikler SEO uyumlu olmasının yanında, gerçekten okunabilir ve kullanıcılar için faydalı bilgiler içeren içerikler olmalıdır. SEO çalışmalarınız için firma seçerken, firmanın bu konudaki yaklaşımını sormak ve daha önce yaptıkları çalışmaları incelemek yerinde olacaktır. SEO firması seçmek önemli bir karardır ve seçiminizi yapmadan önce firmanın daha önceki çalışmalarını gözden geçirmek ve rakamsal olarak nasıl bir fark yarattığına bakmak yerinde olacaktır.

dijital pazarlama stratejileri

Dijital Pazarlama ve Stratejileri

Dijital pazarlama, online pazarlama ya da internet reklamcılığı, her ne şekilde bilinirse bilinsin şirketlerin ürün ve hizmetlerini internet üzerinden pazarlaması 21.yy da çok önemlidir. Artan internet kullanımı, insanların alışveriş davranışlarınızı ve şirketlerle nasıl iletişime geçtiklerini büyük ölçüde değiştirdi.

Dijital pazarlama nedir ? Dijital pazarlama diğer pazarlama çeşitleri gibi potansiyel müşteri kitlesine erişme ve onları etkilemenin bir yoludur. Asıl fark, müşterilerle yüz yüze iletişimden ziyare online platformlar aracılığıyla iletişim kurulmasıdır.

 

Dijital Pazarlama Nedir?

Temel olarak, dijital pazarlama herhangi bir dijital platform aracılığı ile potansiyel müşterilere erişme ve şirketlerin kendilerini tanıtması ifade eder. E-mail pazarlamacılığı, Google arama reklamları, sosyal medya pazarlamacılığı ve içerik pazarlama, dijital pazarlamanın bilinen ve potansiyel müşterilerinizin şirketinizi tanımasına yardımcı olan örneklerinden bir kaçıdır.

Şirketlerin internet kullanıcılarına erişmek için kullandığı en yaygın dijital pazarlama araçları ve stratejileri şunlardır:

Dijital Pazarlama Araçları

Hemen hemen dijital platformlarda kullandığınız her şey dijital pazarlama aracı olarak kullanılabilinir. İnternet üzerinden içerik ve iletişim bilgilerinizi paylaşabileceğiniz bir platform bulmanız yeterli olacaktır. Anca, birçok insan sahip olduğu araçları pazarlama amaçlı kullanabileceklerini bilmez. Kullanılabilecek bir kaç araç:

 • İnternet siteleri
 • Markalı içerikler ( logolu kartvizit,eşyalar vb.)
 • Videolar ( ürün tanıtımları, şirket tanıtımı v.b.)
 • Görseller
 • Yazılı içerikler ( blog içeriği, haberler v.b )
 • Online araçlar ( hesap makineleri, faiz hesaplama araçları v.b )
 • Sosyal medya hesapları ( Facebook, Instagram, Youtube v.b

 

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu liste sadece genel bir resim çiziyor. Dijital pazarlama araçlarının bir çoğu bu kategorilerden birinin alt kırılımı olarak eklenebilir, ancak dijital pazarlama uzmanları sürekli hedef kitlelerini inceleyerek davranış değişikliklerine göre pazarlama planlarını değiştirmektedir.

 

Dijital Pazarlama Stratejileri

Dijital pazarlama stratejileri, kullanıcıların davranışlarına göre sürekli değişiyor, şirketlerin en çok kullandığı stratejilerden bir kaçı :

 

Tıklama Başına Ödeme Reklamcılığı

Tıklama başına ödeme (TBM) reklamcılığı, reklamlarınıza tıklayan her internet kullanıcı için ödeme yaptığınız her tür dijital pazarlama faaliyetini kapsayan geniş bir terimdir.  Örneğin, Google AdWords, “ücretli arama ağı reklamcılığı” adı verilen bir TBM reklamcılığı şeklidir ve arama motorlarında organik aramaların üstünde çıkmak için kullanılır. Öte yandan Adsense, ürünleriniz ve hizmetleriniz ile ilgili web sitelerinin belirli bölümlerine Google aracılığıyla reklam görsellerinin yerleştirilmesidir.

İlginizi çekebilir: İnternet reklamları nedir, nasıl çalışır ?

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

Web sitenize gelen her kullanıcı için ödeme yapmak istemiyorsanız, web sitenizdeki sayfaları ve blog yazılarınızı arama motorlarında daha üst sıralara yerleştirmek için arama motoru optimizasyonunu (SEO) çalışması yapabilirsiniz. Her tıklama için doğrudan ödeme yapmak zorunda değilsiniz, ama arama sonuçlarında sitenizin daha üst sıralarda görünmesi için zaman ve çaba gerektirir. Şirketler SEO hizmeti alarak, kendi kaynaklarıyla daha uzun sürecek arama motoru optimizasyonu çalışmasını daha verimli ve hızlı hale getirmektedir.

Sosyal Medya Reklamcılığı

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarının çoğu, daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişmeniz için içeriklerinizi sponsorlu olarak yayınlamanıza olanak verir.Piyasaya yeni bir ürün veya hizmet sunuyorsanız hedef kitlenize tanıtmanın en verimli yolu olabilir.

Sosyal Medya Pazarlamacılığı

SEO gibi, sosyal medya pazarlaması, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi pazarlamak için kullanabileceğiniz organik dijital pazarlama çalışmalarından biridir. Ve tıpkı SEO gibi, sosyal medyada organik pazarlama yapmak  çok daha fazla zaman ve çaba gerektirir, ancak uzun vadede daha ucuz sonuçlar verebilir.Küçük ve orta ölçekli işletmeler iş rutininden dolayı sosyal medya danışmanlık hizmeti alarak pazarlama kampanyalarını daha sürdürülebilir hale getirmektedir.

İlginizi çekebilir: Sosyal medya yönetimi nedir ?

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu

Dönüşüm oranı optimizasyonu, web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterileri dönüştürme çalışmasıdır. Temel olarak, işletmelerin web sitelerine gelen ziyaretçilerin şirketle daha fazla iletişim kurma, satın alma işlemi yapılmasını sağlar.

 

İçerik Pazarlama

İçerik pazarlaması, geniş bir çalışma alanını kapsayan bir terimdir. İçerik pazarlaması, marka bilinirliği oluşturmak, web sitesi trafiğini arttırmak, potansiyel müşterilere erişmek, otorite kurmak için kullanılabilinir. En yaygın kullanılan yöntemler ise blog içeriği oluşturmak, video paylaşmaktır.

 

E-mail Pazarlama

E-mail pazarlaması, dijital pazarlamanın en eski yöntemlerinden biridir ve hala önemini korumaktadır. Çoğu şirket özel fırsatları tanıtmak, yazılar paylaşmak veya bir etkinliği tanıtmak için e-mail pazarlama kampanyaları yürütmektedir.

 

İnfluencer Marketing

Diğer pazarlama stratejilerine nazaran daha yeni olan influencer marketing, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi web sitelerinde ya da sosyal medya hesaplarında tanıtmak için bir başkasına ödeme yapmanız olarak tanımlanabilir.


Yukarıda bahsettiğimiz gibi, şirketinizin dijital pazarlama kampanyalarında kullanabileceği bir çok farklı strateji vardır, bu nedenle bir çok şirket ya dijital pazarlama ajansı ile çalışmakta ya da şirket içinde kullanılabilecek yazılımlar için ödeme yapmaktadır.

Sonuç

Dijital pazarlama, günümüzde şirketlerin ve kullanıcıların alışveriş davranışlarına şekil vermektedir. Bu makalede ele aldığımız tüm stratejileri uygulayabilir ya da sektörünüze uygun olanlardan bir yol haritası çıkarabilirsiniz. Yapılacak çalışmalarda ölçümlenebilir ve verimli seçeneklere yönelmeniz uzun süreçte daha başarılı olmanızı sağlayacaktır.

SEO Nedir, Neden Önemlidir?

SEO Nedir, Neden Önemlidir?

SEO (arama motoru optimizasyonu) günümüzde her zamankinden daha fazla önemli hale gelmiştir, kısaca SEO’nun ne olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklamaya çalışacağız.

SEO nedir?

Arama motoru optimizasyonu veya kısaca SEO, arama motoru kriterleri dikkate alınarak web sitelerini optimize etmek ve böylece arama motoru sıralamalarında web sitesini daha üst sıralara çıkarmak için yapılan çalışmalardır. Arama motoru nedir yazımızı okuyarak arama motorlarının çalışma algoritmaları hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ek olarak, kullanıcı dostu, daha hızlı ve kolay gezinmeyi sağlayan, böylelikle web sitenizin kullanıcı deneyimini arttırmanın harika bir yoludur. SEO çalışmaları sürecinde bir dizi kurallar takip edildiği ve yapılan çalışmaların sürekli kontrol edilmesi gerektiği için kontrol listesi olarak da görülebilinir.

 

SEO Neden Önemlidir?

Her geçen gün artan pazar rekabeti görünürlüğü daha önemli hale getirdiği için, SEO pazarlama planlarında her zamankinden daha fazla önem verilen bir çalışma haline gelmiştir . Değişen müşteri davranışları, günde milyonlarca kullanıcının sorularına cevap aramak veya çözüm bulmak için arama motorlarını kullanması gibi, işletmeleri dijital pazarlama faaliyetlerine yönlendirmiştir. Kurumsal veya e-ticaret siteniz varsa, SEO işletmenizin büyümesine ve iş hacminin genişlemesine yardımcı olabilir.

 

SEO önemlidir çünkü:

 • Arama motorlarının büyük çoğunluğunda internet kullanıcıları, arama sonuçlarında karşılarına çıkan ilk 5 sonucu daha fazla ziyaret etmektedir. Bundan yararlanmak ve web sitenize daha fazla ziyaretçi çekmek için web sitenizin en üst sıralarda yer alması bir zorunluluk haline gelmiştir.
 • SEO sadece arama sonuçlarıyla ilgili bir çalışma değil aynı zamanda  kullanıcı deneyiminin yüksek olduğu bir web sitesi geliştirmektedir.
 • Kullanıcılar arama sonuçlarında üst sıralarda çıkan web sitelerine daha fazla güvenir ve aradığı anahtar kelimelerde üst sıralarda yer alan şirketlerle iş yapma olasılıkları daha fazladır.
 • SEO, web sitenizi sosyal medya platformlarında  pazarlamak için iyidir. Web sitenizi Google veya Yahoo’yu arayarak bulan kişilerin yanısıra Facebook, Twitter, Google+ veya diğer sosyal medya kanallarında içeriklerinizi paylaşarak daha fazla trafik elde edebilirsiniz.
 • SEO kapsamlı bir web sitesinin düzgün çalışması için önemlidir. Birden fazla yazara sahip web siteleri, SEO’dan doğrudan ve dolaylı olarak faydalanabilir. Doğrudan yararı, web sitesi ziyaretçilerinin artışı ve dolaylı yararı ise, sitede içerikler yayınlamadan önce kullanılabilecek ortak bir kontrol listesinin olmasıdır.
 • SEO sizi rekabetçi piyasa koşullarında rakiplerinize karşı işletmenizi ön plana çıkarabilir. İki web sitesi aynı şeyi satıyorsa, arama motoru optimize edilmiş web sitesinin daha fazla müşteriye sahip olması ve daha fazla satış yapması muhtemeldir.

.

Özetlemek gerekirse, arama motoru optimizasyonu  arama motorlarında daha üst sıralarda yer edinmek için yapılan çalışmalardır. İyi bir SEO çalışması, kurumsal veya e-ticaret sitenize daha fazla organik trafik çekmesine yardımcı olur. Böylece daha fazla müşteri kazanabilir, satış yapabilir ve iş hacmininizi geliştirebilirsiniz.Öte yandan SEO çalışması yapmadan web sitenize ziyaretçi  için internet reklamları‘nı kullanabilirsiniz.  İhtiyacınız olan SEO çalışmalarıyla ilgili profesyonel SEO hizmeti almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

 

İlginizi çekebilir: E-ticaret SEO Çalışması Nedir ?